Föreningens aktiviteter kan bestå av träffar för att utbyta erfarenheter, prova på aktiviteter eller gemensamma besök på utställningar.

Påskutställning på Strand hotell, 2019

Utställning i Klinta stenlada 2017

Utställning i Klinta stenlada 2017

Lilla hallen vid Ölands museum i Himmelsberga

Lilla hallen vid Ölands museum i Himmelsberga

Logga för utställningen på Ölands museum

Logga för utställningen på Ölands museum sommaren2018

Del av utstälningen

Utställningslokalen, "Lilla hallen" på Ölands museum